Ukategorisert

Fattigdomsdebatten er en debatt om skatter og avgifter

Stein Erik Lauvås, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, stiller finansministeren et godt og kritisk spørsmål i Stortingets ordinære spørretime.

Spørsmålet fra AP-politikeren
«I Østfold viser tall fra SSB i mars at det nå er 7 700 barn som vokser opp i fattigdom. Det er en økning på 14,1 pst. av barna i fylket, mens landsgjennomsnittet er 10 pst. Det er en økning på 500 barn. Fra 2013 til 2017 har barnehageprisen, el-avgiften, bompengenivået og bensin- og dieselprisene økt, noe som særlig rammer dem med lavest inntekt, mens de 50 rikeste hittil har fått i snitt over 20 millioner kroner hver i skattekutt. Forskjellene mellom folk øker. Hvorfor mener statsråden dette er rettferdig?»

Ulempen eller utfordringen til Stein Erik Lauvås, er at også Arbeiderpartiet ønsker et høyt skatte- og avgiftstrykk. Faktisk et mye høyere trykk enn det finansminister Siv Jensen ønsker.

Nesten hver gang politikerne øker en avgift går det utover personer som i utgangspunktet har for lite penger til livsopphold. Likevel øker Stortinget avgiftene jevnt og trutt.

Det er spørretime på Stortinget onsdag formiddag.

Mest lest

Arrangementer