Ukategorisert

Sylvi Listhaug er ingen liberalist

Som landbruksminister var Sylvi Listhaug et friskt pust i den politiske debatten, men hun er som politikere flest; for tvang.

For en del FrP-delegater var det muligens en fornøyelse med Sylvi Listhaug på talerstolen noen ganger i løpet av landsmøtehelgen. Liberalister vil derimot definere hennes innlegg som illiberale. Dette er en politiker som sitter i regjeringen og som ønsker plass på Stortinget etter høstens valg.

At skolegudstjenester skal bli obligatoriske, er et illiberalt standpunkt. Dersom det ikke skal være forkynnelse i skolen, burde ordningen med skolegudstjenester vært avviklet. De fleste anser gudstjeneste i Den norske kirke som forkynnelse.

Sylvi Listhaug advarte også landsmøtet fra talerstolen mot surrogati. Hun mener surrogati åpner for kjøp og salg av barn for rikfolk. Dersom hun virkelig var en liberalist, bør hun forsvare at mennesket er født fritt, og har eiendomsretten til seg selv. Det gjorde hun ikke, tvert imot.

Som landbruksminister sendte Sylvi Listhaug ut forslag om å oppheve konsesjonsloven, og enkelte bestemmelser i odelsloven om boplikt. Argumentasjonen for endringene var eiendomsrettigheter. Så fort gir en politiker blaffen i viktige prinsipp. Dersom Sylvi Listhaug skulle bruke helgen til å styrke egen posisjon blant liberale FrP-tillitsmenn, var forsøket totalt mislykket. Enkelt og greit.

FrP er ikke et liberalistisk parti, selv om tillitsmannsapparatet lærer dette på kurs og seminar.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer