Ukategorisert

IKT-investeringer reduserer bemanningen i statlige virksomheter

I utgangspunktet er dette en gladsak, dersom IKT-investeringer gir redusert bemanning og dermed mindre bruk av skattefinansierte penger.

I 2017 svarte én av tre statlige virksomheter at de planlegger å redusere antall ansatte som følge av investeringer i IKT. Særlig innenfor sykehustjenester forventes denne effekten, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Flere og flere statlige virksomheter forventer lavere bemanning som følge av IKT-investeringene. I 2017 svarer 33 prosent av virksomhetene at de planlegger færre ansatte som følge av innføring av nye IKT-systemer. Det er en økning fra 28 prosent i 2016. 7 prosent anser det ikke som relevant å nedbemanne etter IKT-investeringer i deres virksomhet.

Dersom planene blir iverksatt og det blir færre ansatte, vil liberalister prioritere skattekutt. Politikere for øvrig vil sikkert bruke en eventuell økonomisk gevinst på styrking av andre deler av offentlig sektor.

Mest lest

Arrangementer