Ukategorisert

Vannscooterforskriften har blitt opphevet

Det kan i en del kommuner bli debatter om vannscootere, men sentralt har vannscooterforskriften blitt opphevet.

Regjeringen.no melder at det nå er mulig å bruke vannscootere på lik linje med båter i de fleste av områdene.

I enkelte verneområder er bruk av vannscooter forbudt gjennom verneforskriftene. Disse reguleringene blir videreført.

Kommunene kan med hjemmel i motorferdselloven, den sentrale fartsforskriften og havne- og farvannsloven, fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter.

Mest lest

Arrangementer