Ukategorisert

Ønsker Mari Bø Haugstad som leder av Personvernnemnda

Stortingets presidentskap ønsker Mari Bø Haugstad, dommer i Hedmarken tingret, som ny leder Personvernnemnda.

Bø Haugstad har tidligere vært medlem av Personvernkommisjonen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har anmodet Stortinget om å oppnevne ny leder til nemnda. Det er vist til at nåværende leder, lagdommer Kristel Heyerdahl, Oslo, ønsker å fratre grunnet sykdom

Personvernnemnda er klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet. Personvernnemnda skal behandle klager på vedtak som Datatilsynet fatter i medhold av personopplysningsloven og enkelte andre lover.

Saken er satt opp på dagsorden i Stortinget førstkommende mandag.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer