Ukategorisert

Stortingspolitikere er inkonsekvente

Forslaget om profittfri barnehage blir ikke vedtatt i Stortinget, men en del av argumentasjonen flertallet bruker i denne saken burde vært brukt mot forbudet mot profittfrie skoler.

Det er Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Snorre Serigstad Valen og Kirsti Bergstø, alle representanter fra SV, som har fremmet forslaget om profittfri barnehage. Et forslag som vil skape kaos i Norge om det skulle bli vedtatt. Forslaget blir ikke vedtatt!

I argumentasjonen mot SV-forslaget, viser Familie- og kulturkomiteen til at deler av SV-forslaget vil gripe direkte inn i vilkårene for privat eierskap og drift. Prinsipielt er det veldig små forskjeller mellom privat drift av barnehage og skole.

SV er mot profitt både for barnehage og skole. Det er et dårlig standpunkt, men det er konsekvent.

Saken står på Stortingets dagsorden, tirsdag 23. mai.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer