Ukategorisert

Opposisjonspolitikere griper fatt i punkt i FrPs program

I Stortingets ordinære spørretime på onsdag går Arbeiderpartiet til frontalangrep på regjeringen og regjeringspartiet FrP.

Det er flere spørsmål der arbeiderpartirepresentanter viser til landsmøtevedtak i Fremskrittspartiet. Arild Grande stiller spørsmål om NRK til finansministeren:
«NRK er en av våre viktigste felles møteplasser og sørger for et bredt programtilbud som hele befolkningen kan ta del i. NRK har også et ansvar for å hegne om norsk språk og kultur. Mens Stortinget forhandler om hvordan NRK skal finansieres i framtida, har regjeringspartiet Fremskrittspartiet, som for øvrig også har finansministeren, programfestet at de vil selge NRK. Hvordan ser statsråden for seg at NRKs tilbud blir dersom staten selger seg ut?»

At Fremskrittspartiet ønsker redusert statlig engasjement i deler av næringslivet, er en fordel. Det gir økte forskjeller mellom partiene, forskjeller som muligens kan gjøre valget enklere for velgerne.

Siv Jensen bør svare på spørsmålet med prinsipielle argument: Staten skal ikke være aktør i et konkurranseutsatt område. Rett og slett fordi det er staten som er regulator og premissgiver for konkurransen. Om hun gjør det? Neppe. Regjeringens styringsdokument er ikke FrPs valgprogram.

Det er spørretime på Stortinget onsdag formiddag.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer