Ukategorisert

Vedtekter for kommunale barnehager

Når lokalpolitikerne behandler vedtekter for kommunale barnehager, et dokument som rulleres, bør liberale politikere være våkne.

Det er naturlig med forslag når vedtektene blir sluttbehandlet etter høringsrunde. Ett av punktene politikerne bør følge opp, er at måltidene ved de kommunale barnehagene finansieres av foreldre og foresatte etter selvkostprinsippet. Ettersom barnehageordningen allerede er sterkt skattefinansiert, bør brukerne betale måltidene og drikke.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer