Ukategorisert

Gir velgerne større makt ved valg

Stortinget har vedtatt at ordningen med at velgerne kan stryke kandidater ved lokalvalg blir gjennominnført.

Norge har tidligere hatt ordningen, men den ble avviklet av Stortinget før valget i 2003. Nå har Høyre, FrP og tre Venstre-representanter på Stortinget sørget for at ordningen eller en lignende ordning blir innført.

Helge André Njåstad, Ingebjørg Amanda Godskesen, Harald T. Nesvik, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner og Frank J. Jenssen, fremmet representantforslaget om at Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gjeninnføre velgernes mulighet til å stryke listekandidater ved fylkestings- og kommunestyrevalg.

Voteringsoversikten på Stortinget.no, viser at Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, SV og én Venstre-representant stemte imot.

Det er både fordeler og ulemper med mer makt til velgerne. Fordelen er at velgerne kan velge bort formyndere. Ulempen er at i offentlig sektor trenger Norge effektivisering. Politikere som vil endre systemet kan få svi ved valg ettersom det er en stor kommunal sektor med mange kommunalt ansatte med stemmerett.

Forhåpentligvis har velgerne større innflytelse på kommunestyrets sammensetning ved valget om vel to år.

Tags:

Mest lest

Arrangementer