Ukategorisert

Hurra for kutt i skolefruktordningen

Det blir vanskelig å kutte i skattefinansierte ordninger dersom regjeringen eler et politisk flertall ikke kan kutte i skolefruktordningen uten massiv kritikk.

Regjeringen får kritikk fra stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (A) for kutt i skolefruktordningen. AP-representanter følger opp med spørsmål i ordinær spørretime på onsdag.

–Et enkelt skolemåltid er et godt virkemiddel for å bidra til å utjevne sosial- og helsemessige forskjeller hos barn. Begrunnelsen for hvorfor regjeringen kuttet skolefruktordningen og er imot å innføre et enkelt skolemåltid, er ofte ‘prioritering’. De 25 milliardene som er gitt i skattekutt er 10 317 prosent mer enn hva skolefruktordningen kostet. Hvorfor mener statsråden det er riktig å prioritere skattekutt fremfor et enkelt helse- og læringsfremmende måltid til elevene? Det er spørsmålet fra Knutsen til helse- og omsorgsministeren.

Skolefrukt og skolemat er gode eksempel på at politikere ikke setter grenser for politikk.

Mest lest

Arrangementer