Ukategorisert

Personvernspørsmål er viktig for Venstre

Det har mai måned vært store oppslag i medier om at utenlandske IT-arbeidere fikk tilgang til sensitive pasientdata i Helse Sør-Øst.

Ettersom personvern er viktig for Venstre på Stortinget, har en del av oss som følger norsk politikk ventet på Venstre i denne saken. Til spørretimen på onsdag har stortingsrepresentant Ketil Kjenseth sendt inn et skriftlig spørsmål til den ordinære spørretimen. Det er helse- og omsorgsministeren som må svare på spørsmålet fra Venstre-representanten.

Hele spørsmålet:
«En ekstern gransking viser at Helse Sør-Øst ikke har hatt kontroll med tilgangene til IT-arbeidere i utlandet og ikke med sporing av hva de har brukt tilgangene til. Ifølge PricewaterhouseCoopers er tilgangene av en slik karakter at de har eller vil kunne tilegne seg eller andre brukere administratorrettigheter på én eller flere servere. Det er ikke mulig å hindre at slike brukere får tilgang på helseinformasjon. Kan statsråden garantere for at tilgangene ikke gir adgang til flere deler av eller hele Norsk Helsenetts pasientdata?»

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer