Ukategorisert

Skattelettelser koster ikke penger!

I den politiske debatten hører vi daglig rødgrønne politikere hevde regjeringen og regjeringspartiene har brukt 25 milliarder kroner på skattelettelser.

I samme resonnement legger rødgrønne politikere ofte til at skattelettelsene har blitt brukt på dem som har mest fra før. Selv om regjeringens skattepolitikk, en moderat politikk, kritiseres av blant annet Arbeiderpartiet, kommer ikke sosialdemokrater med «røde slips» med forslag om dramatisk økning av skattenivået.

Politikere som vil redusere skatter og avgifter ønsker at borgerne skal beholde mer av egne penger. Å redusere skatter og avgifter er ikke skattefinansiert forbruk, tvert imot. Påstandene om at regjeringspartiene har brukt penger på skattelettelser, er så gale som de kan få blitt.

Are Helseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, stiller finansministeren følgende spørsmål i ordinær spørretime på onsdag:
«Hvorfor mener statsråden det er en fornuftig prioritering å bruke 25 mrd. kroner i skattekutt, først og fremst til de som har mest fra før, enn å innføre f.eks. makspris i SFO, norm for lærertetthet, digitalt utstyr til alle elevene og nok spesialpedagogiske ressurser?»

Stortinget har vedtatt veldig moderate lettelser i inneværende periode sammenlignet med alt som innbetales av skatter og avgifter. Høyre og FrP er like opptatte av en stor offentlig sektor som Arbeiderpartiet og SV.

Mest lest

Arrangementer