Ukategorisert

Skattelettelser koster ikke penger!

I den politiske debatten hører vi daglig rødgrønne politikere hevde regjeringen og regjeringspartiene har brukt 25 milliarder kroner på skattelettelser.

I samme resonnement legger rødgrønne politikere ofte til at skattelettelsene har blitt brukt på dem som har mest fra før. Selv om regjeringens skattepolitikk, en moderat politikk, kritiseres av blant annet Arbeiderpartiet, kommer ikke sosialdemokrater med «røde slips» med forslag om dramatisk økning av skattenivået.

Politikere som vil redusere skatter og avgifter ønsker at borgerne skal beholde mer av egne penger. Å redusere skatter og avgifter er ikke skattefinansiert forbruk, tvert imot. Påstandene om at regjeringspartiene har brukt penger på skattelettelser, er så gale som de kan få blitt.

Are Helseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, stiller finansministeren følgende spørsmål i ordinær spørretime på onsdag:
«Hvorfor mener statsråden det er en fornuftig prioritering å bruke 25 mrd. kroner i skattekutt, først og fremst til de som har mest fra før, enn å innføre f.eks. makspris i SFO, norm for lærertetthet, digitalt utstyr til alle elevene og nok spesialpedagogiske ressurser?»

Stortinget har vedtatt veldig moderate lettelser i inneværende periode sammenlignet med alt som innbetales av skatter og avgifter. Høyre og FrP er like opptatte av en stor offentlig sektor som Arbeiderpartiet og SV.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
    Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.
  • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
    I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
  • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
    Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.