Ukategorisert

Arbeiderpartiet med undersøkelse om skatt

Spørsmålene i undersøkelsen er forutsigbare.

Trolig svarer mange av medlemmene i Arbeiderpartiet slik partiet ønsker, nemlig lik retorikken Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter bruker i den politiske debatten.

Deltakerne i undersøkelsen kan være alt fra helt enig til helt uenig i spørsmålene.

-Skattenivået i Norge er for høyt

-Jeg har fått merkbart mer penger som et resultat av Høyre og Frps skattepolitikk

-Det er rettferdig at de aller rikeste i Norge må betale mer i skatt

-En trygg eldreomsorg og en god skole er viktigere for meg enn skattekutt

-Det er viktig med omfordeling gjennom skattesystemet

-Formuesskatten er viktig for å unngå at noen av landets rikeste blir nullskatteytere, og at folk flest dermed kan betale noe mindre skatt.

Spørsmålet «Jeg har fått merkbart mer penger som et resultat av Høyre og Frps skattepolitikk» er godt. De fleste merker ikke veldig stor forskjell på skattepolitikken i inneværende periode sammenlignet med perioden med rødgrønt flertall. Det bør være et tankekors både for regjeringspartiene og de rødgrønne partiene.

Skatt gir borgerne mindre frihet, og resulterer i at politikerne kjøper oppslutning for dine penger.

Undersøkelsen ligger på nett.

Mest lest

Arrangementer