Ukategorisert

Kommunene kan spare milliarder av kroner

Virke mener kommunene kan spare mye penger på å la flere private aktører levere hjemmetjenester.

Over 4 milliarder kroner i året kan samfunnet spare ved å la flere private drive hjemmehjelp i stedet for at kommunen driver det, heter det i en rapport som næringslivsorganisasjonen Virke har bestilt, ifølge NRK.no.

Rundt 200 000 personer får hjelp hjemme, enten det er helsetjenester, praktisk hjelp eller brukerstyrt personlig assistanse. Bare åtte prosent av disse tjenestene leveres av private aktører, står det i rapporten. Resten er det kommunene som selv står for.

Konkurranseutsetting er at noe som tidligere har vært en offentlig produsert vare eller tjeneste (et monopol) i fremtiden også kan produseres av private. Det offentlige etterspør en vare eller tjeneste.
I praksis innebærer dette at et (politisk) organ (forhåpentligvis) lager en liste med krav til kvaliteten på tjenesten, og så lyser ut en konkurranse. Private (bedrifter eller ideelle organisasjoner) kommer så med et tilbud, der de viser hvordan de vil løse oppgaven i forhold til kravene, og til hvilken pris. Et offentlig organ (ikke nødvendigvis politisk) velger så hvilken tilbyder som har det mest troverdige tilbudet. Det er ikke noe krav at man skal velge den billigste.
Finansieringen er fortsatt offentlig. Dette betyr at det ikke er den enkelte brukers lommebok som avgjør kvaliteten på tilbudet.

Kommunene bør konkurranseutsette hjemmetjenester, men dette er ikke samme som privatisering. Det vil fortsatt være en ordning med mange mangler, og medieoppslag om uverdige forhold.

Virke er den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene og representerer over 20 000 virksomheter.

Mest lest

Arrangementer