Ukategorisert

Skatteinngangen øker

Det er stor skatteinngang i Norge, penger politikerne bruker til mer eller mindre gode formål. Penger du gjennom tvang må innbetale.

Det har totalt så langt i år, fra januar til mai, blitt betalt inn 411 milliarder kroner i skatt, en økning på 3,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Det er økning på flere av områdene, men betydelig nedgang i skatt på utvinning av petroleum, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Skatt er et verdispørsmål
For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være. En stor offentlig sektor gir borgerne lite spillerom.

Lavere skatt/lavere avgifter betyr som regel mindre penger i skattefinansierte budsjett. Mindre penger må bety kutt i skattefinansierte ordninger. Kutt i skattefinansierte ordninger er å gi borgerne økt ansvar for egne liv.

Mest lest

Arrangementer