Ukategorisert

16 måneder tvangstjeneste er lenge

Verneplikten kan bli utvidet til 16 måneder i Brigade Nord. Det er ett av forslagene som blir vurdert i statusrapporten før regjeringen fremmer en proposisjon høsten 2017.

For å gi offentligheten innsikt i utredningsarbeidet, er det utarbeidet en ugradert statusrapport som presenteres på Litteraturhuset. Formålet med denne statusrapporten er å gi et godt grunnlag for den videre debatten. Resultatet av utredningen vil fremmes av regjeringen som en egen stortingsproposisjon høsten 2017, ifølge Forsvaret.no.

Det var presentasjon av rapporten mandag ettermiddag.

Det kan bli færre vernepliktige og dersom det blir færre, vil Norge etter hvert ha så få at politikerne bør legge ned tvangstjenesten. Tjenestetiden i Brigaden er tenkt 16 måneder. Soldatene skal trene årlig. De skal stå i en reservestyrke i fire år.

For soldater som må utgjøre denne styrken, vil staten legge beslag på en ganske stor del av livet. Rettferdig? Nei!

Tags:

Mest lest

Arrangementer