Ukategorisert

Et lite statsselskap er bedre enn statsstøtte

Et mye mindre NRK-selskap er et bedre alternativ enn konsesjon og statsstøtte til en utvalgt kommersiell aktør.

Det er mulig for en kommersiell aktør å inngå avtale med staten om å tilby kommersiell allmennkringkasting. Staten vil kompensere for nettokostnadene knyttet til oppdraget. Statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år, melder Kulturdepartementet.

Dessverre er det bred enighet om en mediepolitikk der staten gjennom NRK kal være en enorm kloss, en kloss det er vanskelig å konkurrere mot. Regjeringens alternativ er statsstøtte.

Aktuelle søkere må i utgangspunktet ha en bred programprofil for å komme i betraktning. Allmennkringkastingsoppdraget vil primært omfatte krav om å levere riksdekkende nyhetssendinger, tilbud til barn og unge, samt norsk film- og tv-drama. Den søkeren som har de beste planene for disse kravene vil få tilbud om å inngå avtale med staten i fem år. Søkers planer vil være forpliktende i hele avtaleperioden og inngå i allmennkringkastingsoppdraget.

Søknadsfristen er 23. september

Grenser for politikk
Vi som er motstandere av statlig forretningsdrift og eierskap, mener at staten ikke skal sitte på alle sider av bordet; staten skal ikke både være lovgiver, dømme brudd på lovene og samtidig være aktør i konkurranse med alle andre som må forholde seg til staten som lovgiver og dommer. Derfor har vi et prinsipiell standpunkt om å begrense statens makt og aktiviteter. NRK-konstruksjonen er et godt eksempel på hvordan det ikke skal være, selv om krinkastningen er populær i store deler av befolkningen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer