Ukategorisert

En ny kurs i ruspolitikken

Landsstyret i Venstre mener det er problematisk at FNs medlemsland står fast på at rusmidler skal forbli forbudt internasjonalt, og at FNs konvensjoner i utgangspunktet hindrer land som Canada i å kunne utføre planlagte reformen, uten å stride mot folkeretten.

Venstres landsstyre oppfordrer regjeringen til å varsle en rullering av handlingsplanen senest i statsbudsjettet til høsten.

Venstre vil at norske myndigheter følger tett med på utviklingen på rusreformen i Canada og konsulterer canadiske myndigheter om effektene reformen blant annet har på viktige samfunnsmessige forhold som andel brukere og den innvirkningen den har på ulovlig narkotikavirksomhet i landet, melder Venstre.no.

Tags:

Mest lest

Arrangementer