Ukategorisert

En stor del av befolkningen mener det norske Forsvaret er for lite

Politikerne kan i forbindelse med statsbudsjettet øke bevilgningene til Forsvaret betydelig, men det bør være inndekning for skattefinansiert satsing i denne delen av offentlig sektor.

Staten er stor. Politikerne bruker penger på alle områdene, og noen av områdene får mye penger. Derfor har Norge et høyt nivå på skatter/avgifter og mange mangler i skattefinansierte tjenester.

Forsvarets innbyggerundersøkelse viser at 64 prosent mener det norske Forsvaret er for lite. Skal Forsvaret bli større, uansett organisering, må politikerne bevilge mer penger. Betydelig mer penger til Forsvaret betyr kutt på andre felt eller økte skatter/avgifter. De gangene politikere foreslår kutt, får vi ofte en debatt med store bokstaver. Dermed er det ikke spesielt fristende for politikere å fremme forslag om kutt i skattefinansierte utgifter.

Det er ikke mulig å gjøre Forsvaret større uten at det går utover andre sektorer og/eller økte skatter/avgifter.

Innbyggerundersøkelsen viser at ni av ti nordmenn mener Forsvaret er nødvendig, og tiltroen til hver enkelt soldat er stor.

Tags:

Mest lest

Arrangementer