Ukategorisert

Økning uten lovbestemt kjønnskvotering

Uten at politikerne har brukt loven, er det økning i antall kvinnelige kandidater ved stortingsvalget i høst.

Til sammen stiller det 4 438 ulike kandidater ved årets stortingsvalg. 42 prosent av disse er kvinner, en økning på 2 prosentpoeng fra 2013, ifølge Statistisk sentralbyrå.

48 prosent av kandidatene er mellom 45 og 66 år. Det er omtrent på samme nivå som de siste stortingsvalgene. 8 prosent er under 25 år, 33 prosent er mellom 25 og 44 år, mens 12 prosent er over 67 år.

Personer som blir valgt inn på Stortinget, bør bli valgt gjennom parti, egenskaper, erfaring og potensiale.

Tags:

Mest lest

Arrangementer