Ukategorisert

Ny lov om behandling av personopplysninger

Lovforslaget som har blitt sendt på høring, inviterer til debatt om personvern.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som sendte ut forslag til ny lov om behandling av personopplysninger på høring. Forslaget bygger på EUs nye personvernforordning og vil føre til et mer enhetlig regelverk i Europa. Med noen endringer ønsker regjeringen å videreføre hovedprinsippene i gjeldende lov.

Høringsfristen er satt til 15. oktober, ifølge Regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer