Notiser

Sosialhjelp

Det ble utbetalt 6,2 milliarder kroner i sosialhjelp i 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå

Dagens nivå på skatter og avgifter er én av årsakene til sosialhjelputbetalinger. Personer med lave inntekter sliter økonomisk når de i tillegg til egne regninger må betale for velferdsstaten.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer