Ukategorisert

Swedish Match saksøker staten

Det er bra at Swedish Match saksøker staten etter lovendringen om nøytral innpakning, en lovendring som trådte i kraft 1. juli.

Mange snusbrukere har ikke merket lovendringen, men vil gjøre det dersom ikke lovendringen blir utsatt slik Swedish Match ber om i søksmålet.

Det har vært lignende søksmål i andre land med nøytrale innpakninger, uten at stater har tapt søksmålene.

Skandinavias største snusprodusent mener Norge ikke har god nok dokumentasjon på de helseskadelige effektene av snus til å kreve at snusinnpakninger også skal ikles den grønnbrune og lite tiltalende fargen på den nye «Høie-pakkene», ifølge VG.

Nøytral tobakksproduktinnpakninger bryter en rekke med viktige prinsipp, uten at lovendringer kommer til å fungere i spesielt stor grad. Vedtaket som trådte i kraft for én uke siden er et eksempel på at reguleringer avler reguleringer.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
    Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
  • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
    Effektive altruister er mer opptatt av regnestykker, og forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.
  • Konkurranseutsetting er ikke privatiseringKonkurranseutsetting er ikke privatisering
    Konkurranseutsetting er ikke privatisering, uansett hva rødgrønne politikere hevder.