Ukategorisert

LOs sommerpatrulje på vegen igjen

I 32 år har LOs sommerpatrulje vært på norske veger.

En del tyder på at sommerpatruljen finner langt færre brudd nå enn det som var vanlig tidligere. Fortsatt er det en del bedrifter som ikke har signert arbeidskontrakt med ansatte i sommersesongen.

Det er over 600 tillitsvalgte som bidrar til sommerpatruljen hvert år.

Avtalefriheten er viktig for liberalister. Denne friheten bygger på noe så grunnleggende som at du eier ditt liv, har personlig frihet, og også frihet til å søke etter individuell lykke. Friheten til å inngå avtaler tilhører individet. Hvilken rett har andre til å blande seg inn i avtaler to parter inngår? Det er spørsmål LO-tillitsvalgte mangler gode svar på langs de norske vegene.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Myten om Says lovMyten om Says lov
    Ingen seriøse frimarkedstilhengere tror på Says lov – at tilbudet skaper sin egen etterspørsel og at overproduksjon derfor er umulig. Ikke engang Say trodde på Says lov.
  • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
    Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
  • Voltaire – vi trenger deg!Voltaire – vi trenger deg!
    Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer.