Ukategorisert

LOs sommerpatrulje på vegen igjen

I 32 år har LOs sommerpatrulje vært på norske veger.

En del tyder på at sommerpatruljen finner langt færre brudd nå enn det som var vanlig tidligere. Fortsatt er det en del bedrifter som ikke har signert arbeidskontrakt med ansatte i sommersesongen.

Det er over 600 tillitsvalgte som bidrar til sommerpatruljen hvert år.

Avtalefriheten er viktig for liberalister. Denne friheten bygger på noe så grunnleggende som at du eier ditt liv, har personlig frihet, og også frihet til å søke etter individuell lykke. Friheten til å inngå avtaler tilhører individet. Hvilken rett har andre til å blande seg inn i avtaler to parter inngår? Det er spørsmål LO-tillitsvalgte mangler gode svar på langs de norske vegene.

Mest lest

Arrangementer