Ukategorisert

Deler ut gaver og fisker stemmer

Regjeringspartiene gjør det samme som tidligere regjeringen har gjort i valgkampene, nemlig bruker sommermånedene til å dele ut gaver for skattefinansierte penger.

Gavene til lokalsamfunnene er godt planlagt av kandidater og informasjonsavdelingene i Høyre og Fremskrittspartiet. Når liberalister hevder politikere kjøper stemmer for skattefinansierte penger, er slike gaver eksempel på hva vi mener.

Det er vanskelig å kritisere Høyre og Fremskrittspartiet spesielt hardt. De viderefører en praksis som har vært vanlig i mange år. Det er synd Høyre og FrP går i samme bane som Arbeiderpartiet, men partiene er avhengige av oppslutning ved valget i september. Bruk av skattefinansierte penger gir oppslutning ved valg.

I dag offentliggjorde Nærings- og fiskeridepartementet, sammen med kandidater for regjeringspartiene, tildelinger til prosjekt som skal gi barn og unge positive sjømatopplevelser. På Regjeringen.no ligger tildelingene.

Tags:

Mest lest

Arrangementer