Ukategorisert

Mener offentlig ansatte knebles ulovlig

Sissel C. Trygstad, forskningssjef i Fafo, mener offentlige etater begrenser ytringsfriheten til de ansatte, selv om det er ulovlig.

Det er lite sjarmerende når offentlige instanser, kommunale eller statlige etater, bryter loven.

–I mange tilfeller pålegger arbeidsgiver de ansatte restriksjoner som det ikke er rom for i lovverket. Det konstaterer forskningssjef Sissel C. Trygstad i Fafo, ifølge Forskning.no.

Hun har presentert de første funnene fra en undersøkelse om ytringsfriheten til offentlig ansatte. Her ser hun både på hvilke begrensninger som legges på ytringsfriheten til offentlig ansatte og på om de begrensningene er lovlige.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger vil gjøre mer for å styrke ytringsfriheten til offentlig ansatte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har varslet nye etiske retningslinjer, og kommunenes organisasjon KS har satt i gang arbeid for å informere kommunene om ytringsfriheten til de ansatte.

Mest lest

Arrangementer