Ukategorisert

Helligdagsfred?

Politikerne bør, helt uavhengig av ideologisk ståsted, endre Lov om helligdager og helligdagsfred.

For Liberalerens lesere har vi ofte skrevet om denne loven i forbindelse med søndagsåpne butikker, men loven er mye bredere enn frivillige avtaler mellom selger og kjøper. Det har flere av politidistriktene merket den siste tiden etter telefoner fra sinte borgere som reagerer på alt fra hagearbeid til snekkerarbeid på bygninger.

Norge har endret seg. Vi er ikke et 9-16-samfunn lengre. Noen må benytte helligdager til å klippe gress i hagen, male huset eller skifte vindu, dersom dette arbeidet skal bli gjort.

Paragraf 3 i loven:
«På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.
Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden varer ikke tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet.»

Det bør, uansett valgresultat etter høstens valg, bli et flertall på Stortinget slik at blant annet paragraf tre blir endret. At staten i et mangfoldig samfunn skal kunne bestemme helligdager og aktiviteter knyttet opp til helligdager, er så illiberalt som det kan få blitt.

La borgere få klippe gress i egen hage på søndager!

Mest lest

Arrangementer