Ukategorisert

Debatten om turistskatt er gammel

Det er ikke tvil om at mindre kommuner i Norge, kommuner med besøk av mange turister, har utfordringer i forbindelse med besøk av flere hundretusen turister. En ny skatt, turistskatt, er ikke løsningen.

Kommuner i Lofoten ønsker turistskatt slik at små kommuner i regionen får økte ressurser for å takle utfordringene med avføring, søppel og parkering.

VG dro lørdag til Torsfjorden med ordfører Sørdal i Flakstad, hvor et stort antall biler står parkert langs veien og den lille parkeringsplassen. Her går turister og lokale tur til populære Kvalvika.

Lofoten har vel 24.000 innbyggere. Flakstad knapt 1400. Mange hundretusen turister besøker regionen hvert år.

Debatten om turistskatt er gammel, ifølge Liberalerens arkiv. En ny skatt i et land som har et høyt nivå på skatter og avgifter, er ikke en god løsning. Politikerne blir avhengige av skatteinntekter og pengene blir ikke alltid brukt fornuftig, noe den kommunale eiendomsskatten viser i mange kommuner.

Små kommuners store utfordringer, er at rammeoverføringene er lagt opp etter innbyggertall. I deler av året er tallet for antall besøkende så høyt, at infrastrukturen ikke er på plass. I tillegg går penger fra turister, for eksempel moms fra overnatting og bespisning, til staten, penger som bidrar til den skattefinansierte velferden for befolkningen.

Kjell-Valter Sivertsen (Ap), varaordfører i Nordkapp, kom med et utspill i sommer gjennom Radio Nordkapp, om at penger fra tjenester turister benytter i Nordkapp burde gå til lokale myndigheter. I dag får for eksempel staten inntektene fra moms. Skal kommunene få penger av denne potten blir det mindre til staten. Det betyr kutt i skattefinansiert velferd, kutt vi vet av erfaring at politikerne fra stortingspartiene er elendige på. Staten blir større og større, uansett regjering.

Det er samlet sett i Norge penger nok i offentlig sektor til å takle utfordringene med masseturisme, men fordelingen er muligens skjev. Dessuten trenger ikke alle utfordringene være problem for staten og kommunene. En betydelig del av dette kan privatiseres på ulike måter, for eksempel gjennom at private aktører overtar landområde.

Mest lest

Arrangementer