Ukategorisert

Bør endre strukturen i departementene

Uansett stortingsflertall etter valget 11. september, bør det nye flertallet sørge for at regjeringen endrer strukturen på departementene.

I inneværende periode har kommune- og regionreformen vært viktige saker, spesielt for statsråd Jan Tore Sanner. Hvis vi skal forenkle argumentasjonen for reformene kan stikkordet være effektivisering.

Effektiviseringsiveren bør være like stor internt i regjeringen. Det bør bli færre departement og forhåpentligvis også færre ansatte, både i regjeringsapparatet og antall byråkrater.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil avvikle ordningen med en egen EU-minister, ifølge Dagbladet.no.

Regjeringen har i inneværende periode endret departementsstrukturen. Nærings- og fiskeridepartementet ble etablert 1. januar 2014. Landbruk- og mat burde ligget i samme departement, men en slik endring har ikke Erna Solberg, Høyre og FrP prioritert.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer