Notiser

Prisvekst på all veitransport

Prisene på all kollektivtransport i Norge har steget mer enn utviklingen i konsumprisindeksen. Transport med buss og taxi er den transportformen som har steget desidert mest, også sammenliknet med andre europeiske land, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer