Kommentar

Surregjengivelser av Google-notatet

Enten har E24 og Aftenpostens unngått å lese notatet som fikk James Damore sparket, og derfor gjengir det uriktig. Eller så har de lest det, og det er i så fall mer alvorlig.

Tidligere denne måneden ble programvareingeniøren James Damore sparket fra Google. Årsaken er et notat han skrev om interne kulturelle tabuer rundt kjønnsforskjeller på arbeidsplassen, som begynte å sirkulere internt. Damore beskriver i notatet Google som et «ideologisk ekkokammer» som ikke tillater avvikende synspunkt. Det er allerede skrevet en del om episoden, også i norske medier.

The Atlantic har arrestert amerikanske medier for å feilgjengi notatet til Damore ved å stemple det som et skrift som er «anti-diversity», altså imot mangfold:

«To me, the Google memo is an outlier—I cannot remember the last time so many outlets and observers mischaracterized so many aspects of a text everyone possessed.»

Det er grunn til å se nærmere på noe av dekningen også i Norge.

E24 publiserte NTBs artikkel om notatet, og valgte seg overskriften «Google-ingeniør kritiserte kvinner – fikk sparken». Aftenpostens USA-korrespondent Christina Pletten har også omtalt saken. I ingressen (til hva som skal være en redaksjonell sak, og ikke meningsstoff) spør hun: «Er det greit for en mann å si at kvinner er dårligere egnet til enkelte oppgaver?»

Etterpå påpekte jeg overfor E24 på Twitter at overskriften og en mellomoverskrift («Mener menn er bedre») er uriktig gjengivelse av notatet. E24 svarte ikke, og de har heller ikke endret verken overskriften eller mellomoverskriften, selv om det ikke finnes belegg for å bruke dem.

I samme kanal skrev jeg til Aftenpostens skribent at hun ikke kan ha lest notatet, siden Damore ikke skriver at kvinner er dårligere enn menn. Til svar får jeg at «Ja, jeg har lest memoet» og «Jo, det sier han faktisk». Men når jeg ber om sitatet, blir det stille.

Så hva er det egentlig notatet sier? Notatet er ikke langt, og det kan leses her. Men la oss ta en kort gjennomgang. Damore innleder med å si at han verdsetter mangfold og inkludering, og benekter ikke at kjønnsdiskriminering eksisterer. Men han mener at Google, gjennom å ikke tillate viktige diskusjoner, har skapt et «ideological echo chamber where some ideas are too sacred to be honestly discussed», som opprettholdes gjennom «shaming dissenters into silence».

Jeg vet ingenting om hvordan det er å jobbe i Google. Men etter å ha lest notatet som ledet til Damores oppsigelse, er det vanskelig å komme utenom at Damore må ha noe rett i denne påstanden.

Damores (rimelige) oppfatning er at fordelingen av egenskaper mellom menn og kvinner delvis kan forklare hvorfor vi ikke har 50 prosent representasjon av kvinner i teknologi og ledelse. Videre mener han at det er urettferdig å forsøke å jevne ut forskjellene gjennom å diskriminere en gruppe til fordel for en annen.

Han nevner noen mulige biologiske årsaker til kjønnsgapet i teknologibransjen (her spesifikt «software engineering»), som går på tvers av Googles påstand om at det er fordommer som holder kvinner utenfor. Men han understreker også at

«Many of these differences are small and there’s significant overlap between men and women, so you can’t say anything about an individual given these population level distributions.»

Disse forskjellene er blant annet at kvinner, relativt til menn, har en sterkere interesse for mennesker enn gjenstander. Generelt finner de også, sammenliknet med menn, lønnsforhandlinger vanskeligere, og har lavere toleranse for stress. Kvinner foretrekker også, igjen generelt i større grad enn menn, samarbeid fremfor konkurranse.

For menn er status noe de i stor grad vurderes ut fra, som gjør at mange menn presses inn i «higher paying, less satisfying jobs for the status that they entail». Dette er de samme kreftene som gjør at menn tar farlige og uønskede jobber, og er offer for 93 prosent av arbeidsrelaterte dødsfall.

Ikke ett eneste sted i notatet står det at menn er bedre enn kvinner. Ikke ett eneste sted kritiserer forfatteren av notatet kvinner. Ikke ett eneste sted hevdes det at kvinner er dårligere egnet til å løse disse oppgavene enn menn. I stedet forklarer Damore hvorfor menn og kvinner, på grunn av biologiske forskjeller, jevnt over søker seg til forskjellige yrker.

Og dersom notatet var ondsinnet og sjåvinistisk motivert, hvordan kan det ha seg at en så stor del av teksten foreslår tiltak for å minske kjønnsgapet? Noen uthevinger:

«We can make software engineering more people-oriented with pair programming and more collaboration.»

«Allow those exhibiting cooperative behavior to thrive.»

«Make tech and leadership less stressful.»

«Unfortunately, as long as tech and leadership remain high status, lucrative careers, men may disproportionately want to be in them. Allowing and truly endorsing (as part of our culture) part time work though can keep more women in tech.»

«If we, as a society, allow men to be more «feminine,» then the gender gap will shrink (…)»

Man kan også spørre seg hvorfor Pletten i Aftenposten trekker inn akkurat Breitbart («der president Donald Trumps sjefstrateg Steve Bannon lenge var toppleder», som det opplyses om) som en del av Damores «side», bare fordi de har skrevet en del om saken. Breitbart, som mange vet, reduserte seg under valgkampen til et talerør for Trump og har av flere gode grunner fått et dårlig rykte, og det er få – i hvert fall i Norge – som knytter autoritet og etterrettelighet til blekka.

Dette vet Aftenpostens korrespondent. Eller, det bør hun vite.

Med mindre Breitbart-koblingen er et grep for å delegitimere notatet, hvorfor ikke heller vise til David Brooks hos New York Times, som mener at Google-sjef Sundar Pichai bør gå av som følge av denne episoden?

«He could have wrestled with the tension between population-level research and individual experience. He could have stood up for the free flow of information. Instead he joined the mob. He fired Damore and wrote, “To suggest a group of our colleagues have traits that make them less biologically suited to that work is offensive and not O.K.”

That is a blatantly dishonest characterization of the memo. Damore wrote nothing like that about his Google colleagues. Either Pichai is unprepared to understand the research (unlikely), is not capable of handling complex data flows (a bad trait in a C.E.O.) or was simply too afraid to stand up to a mob.

Regardless which weakness applies, this episode suggests he should seek a nonleadership position. We are at a moment when mobs on the left and the right ignore evidence and destroy scapegoats. That’s when we need good leaders most.»

For enhver som gidder å lese notatet, er det klart at dette ikke er en tekst som angriper kvinner på noen måte. Det som er ganske sikkert, er at mange journalister ikke har lest det før de har omtalt saken.

Dessverre er det også en liten mulighet for at flere av dem har lest notatet, og likevel skriver og vinkler som de gjør.

Mest lest

Arrangementer