Ukategorisert

Boplikt er et dårlig forslag

For liberalister er det umulig å forsvare boplikt, selv om noen kommuner opplever at hus står tomme.

I Gratangen har det vært boplikt siden 2010. De gjennomførte en såkalt nullkonsesjon, et verktøy i konsesjonsloven som innebærer at kommunen kan bestemme at folk må bo i boligen de eier eller kjøper, ifølge NRK.no.

Gratangen-ordføreren oppfordrer kommuner i distriktene til å innføre boplikt, et dårlig forslag.

Boplikt bryter med den private eiendomsretten, en rett mange politikere hevder de forsvarer. Eier må i størst mulig grad få bestemme over egen eiendom, og boplikt sørger for at eier mister mye frihet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer