Ukategorisert

Sametingsvalget er uinteressant for de fleste av oss

Valgforsker Frank Aarebrot ønsker bredere dekning av sametingsvalget. Det er umulig å argumentere mot personlig ønske, men sannheten er at sametingsvalget er uinteressant for store deler av befolkningen.

Frank Aarebrot ønsker mer NRK-dekning av sametingsvalget, ifølge NRK.no.

Prinsipielt er det forståelig at valgforskeren ønsker mer samisk politikk i NRK, spesielt sammenlignet med mye annet NRK sender. Samtidig er sametingsvalget for spesielt interesserte, en gruppe NRK Sápmi fanget godt opp.

Det var per 30. juni kun 16 958 personer i samemanntallet, ifølge Sametinget.no. Med så lav oppslutning om manntallet, er det forståelig at samepolitikk sliter med å nå igjennom i NRK og nasjonale medier. Sametingsvalget er som valg i en middels stor norsk kommune, men i kommunen har politikerne en del de kan bestemme i kommunestyret. Sametinget derimot har moderat med makt.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer