Ukategorisert

Stortinget prioriterer noenlunde likt

Uansett stortingsflertall prioriterer flertallet noenlunde likt. De verbale slåsskampene i valgkampen er spill for galleriet.

I 2016 ble i overkant av 40 prosent av offentlige utgifter brukt til formålet «sosial beskyttelse». Både andelen av utgiftene til dette formålet og til andre formål har forandret seg lite siste 15 år, noe som indikerer at tre siste regjeringer har prioritert ganske likt, melder Statistisk sentralbyrå.

Høyre eller Arbeiderpartiet? Folk flest merker ikke de store forskjellene!

Politikerne bruker mest penger på det som blir betegnet som «sosial beskyttelse». Slik har det vært i hele perioden 2002 til 2016. Andelen har ligget rundt 40 prosent hvert år. Største endring var fra 2008 til 2013 da andelen gikk fra 39,8 prosent til 41,4 prosent. Denne økningen skyldes i hovedsak sterk vekst i utgiftene til alderspensjon.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Myten om Says lovMyten om Says lov
    Ingen seriøse frimarkedstilhengere tror på Says lov – at tilbudet skaper sin egen etterspørsel og at overproduksjon derfor er umulig. Ikke engang Say trodde på Says lov.
  • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
    Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
  • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
    I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.