Ukategorisert

Oslos utslippsgebyrer vil koste flere hundre millioner

Ekstra gebyr for lastebiler vil koste næringslivet flere hundre millioner kroner, ifølge NHO Oslo og Akershus.

–Oslo kommunes forslag om å innføre ekstra gebyrer for alle lastebiler, som ikke er av nyeste miljøklasse, vil koste transportørene flere hundre millioner. Næringslivet i vår region får økte kostnader. Det svekker konkurranseevnen, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus, i en pressemelding.

Det er registrert 14 500 lastebiler i Oslo, cirka 60 prosent av disse vil omfattes av årsgebyret på 25 000 eller 50 000 kroner. I tillegg kommer dagsgebyrer på 600 kroner til alle lastebiler over 12 tonn som krysser bygrensen.

–Dette er en helt urimelig ekstrakostnad for oss som driver logistikk- og transportvirksomhet i Oslo. Bare PostNords egen beholdning av biler i Oslo, som er eldre enn 2014 og omfattet av miljøgebyret, vil koste oss tre millioner kroner ekstra i året. I tillegg kommer det mellom 1000 og 1400 biler inn og ut til godsterminalen her på Alnabru hver dag. I alt vil dette koste oss mange millioner kroner i året, sier Ole Andreas Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord Norge.

I juli sendte byrådet i Oslo ut en høring om lavutslippssoner for tungekjøretøy i Oslo. I høringsutkastet foreslås det at alle kjøretøy over 12 tonn innenfor bygrensen skal betale 50 000 kroner i årsgebyr og biler mellom 3,5 tonn og 12 tonn skal betale halvparten. Dette gjelder for lastebiler som ikke er av siste miljøklasse Euro VI, det vil si lastebiler registrert i 2014 og senere. Alternativt kan man betale dags- eller månedsgebyrer. I konseptvalgutredningen utgitt av Miljøetaten i september i fjor, er kostnadene estimert til rundt 300 millioner kroner i året.

Mest lest

Arrangementer