Ukategorisert

Husleie på eget hus

Eiendomsskatt eller boligskatt er i praksis husleie på eget hus for å finansiere utgifter politikere vedtar.

Den kommunale eiendomsskatten er allerede kjent, ettersom skatten er omtalt og mange kommuner har innført eiendomsskatt. I tillegg er det en viss debatt om statlig boligskatt, skatt som skal sikre inntekter til Stortinget slik at politikerne kan videreføre og bygge ut velferdsstaten.

Skatt på eget hus betyr husleie på noe man selv eier. Hus og boliger er allerede skattlagt, for eksempel gjennom avgifter.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tre av fire husholdninger eier boligen, det store flertallet som selveiere. Det er omtrent 2,3 millioner privathusholdninger i Norge.

Dagens kommunale eiendomsskatt rammer en stor del av befolkningen. Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser også at en eventuelt ny boligskatt vil ramme mange nordmenn som har investert egne penger i bolig.

Mest lest

Arrangementer