Ukategorisert

Vann for livet

Barnesengesettet Mitt Tre hos fra Høie, skal bidra til å gi folk bedre helse, forhindre spredning av sykdommer, styrke matvaresikkerheten og gi barn mulighet til å gå på skole.

Her i vesten tar vi vann i springen som en selvfølge, men ikke alle er like heldige som oss. Mer enn 700 millioner av verdens befolkning mangler tilgang til rent vann og som følger dør 6000 mennesker hver eneste dag, de fleste av dem barn. Kvinner og barn bruker store deler av dagen til å hente vann, et vann som ofte er urent. Etterpå er det lite tid og krefter igjen til å gå på jobb eller skole. Vann for livet jobber for å skaffe mennesker tilgang til rent vann gjennom å bore brønner, sikre vannkilder, bygge latriner og drive opplæring i hygiene. Programmet bidrar til å gi folk bedre helse, forhindre spredning av sykdommer, styrke matvaresikkerheten og gi barn mulighet til å gå på skole, skriver Hoie.no.

Av hvert solgte sengesett bidrar forhandlerne med 20 kroner og Høie med 20 kroner. På denne måten, kanskje den perfekte måten, kan borgerne og forbrukerne bidra til utviklingshjelp til personer som har det langt verre enn oss.

Tags:

Mest lest

Arrangementer