Ukategorisert

Jensen-saken burde ikke vært en sak

Skribenten har vært overrasket over mye av det som har kommet fram i mediene i saken mot Eirik Jensen, en sak der Jensen i dag ble dømt til lovens strengeste straff.

I Jensen-saken har det kommet fram påstander og skildringer som glir rett inn i manuset til en actionfilm. Virkeligheten kan overgå fantasien!

Nei, vi burde ikke blitt overrasket over Jensen-saken. Det er umulig for staten å hindre omsetning og bruk av narkotika. Det politikerne kan gjøre er å regulere hvor stort det illegale markedet skal være. En restriktiv politikk medfører et stort svart marked. En liberal politikk med liberalisering eller en form for liberalisering der forbudslinjen ikke er helt absolutt, ville ha begrenset det illegale markedet. Ingen av løsningene ville ha medført stopp i omsetningen eller forbruket, men en ny linje med hvit omsetning ville ha gitt politikerne og politiet større kontroll med omsetningen og påvirkningsmuligheter på rammevilkårene for aktørene som opererer i markedet.

Dersom narkotika eller hasj var lovlige produkt, ville det aldri vært en Eirik Jensen-sak. Hasjimportøren Gjermund Cappelen ville trolig vært en liten parentes i et åpent marked. At forbudslinjen legger til rette for kriminelle aktører, er ikke formildende for personene som fikk dommene i Oslo tingrett i formiddag.

Dessverre er politiskandalen etter dommen så stor, at få setter legalisering i sammenheng med saken. Ja skandalen er så stor at dersom dommen blir stående bør den få konsekvenser for langt flere enn Eirik Jensen.

Korrupsjon
Mye hasj i samfunnet er en bagatell sammenlignet med en korrupt politileder. Strafferammene for narkotikaforbrytelser er mye større enn grov korrupsjon. At en politileder lar seg kjøpe bør være mye mer alvorlig for samfunnet enn enorme mengder med hasj. Det bør åpne for en ny politisk debatt, en bred debatt helt uavhengig av denne saken.

Det blir av enkelte hevdet, blant annet Liberaleren, at Norge er skapt for korrupsjon. Korrupsjon er bestikkelser i form av penger, gaver og tjenester, for at man skal oppnå fordeler fra en person eller flere personer som har makt. Den norske modellen med enorm makt til organ i offentlig sektor eller enkeltpersoner i systemet, har gjort korrupsjon til en integrert del av staten. Det er den største utfordringen med dommen i Oslo tingrett, en utfordring politikerne bør ta med seg i politikkutformingen på mange av områdene.

En liten trøst til lesere som har mistet tillitt til politiet i dag; dere er ikke alene!

Mest lest

Arrangementer