Ukategorisert

Ny forretningsorden på Stortinget

Stortingets nye forretningsorden trer i kraft 1. oktober.

Stortingets forretningsorden inneholder reglene for saksbehandlingen i Stortinget.

Det er flere fornuftige endringer:
Alle partigrupper skal ha medlem i finanskomiteen. Plikten til å ha medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen erstattes av en rett til å ha medlem der. Den maksimale lengde på første innlegg i en stortingsdebatt reduseres fra 30 til 15 minutter som ny hovedregel, ifølge Stortinget.no.

Mest lest

Arrangementer