Ukategorisert

Et hjertesukk på Facebook.com ble skoledebatt

Skribenten åpnet dagen med et hjertesukk om den lokale grunnskolen på Facebook.com, et hjertesukk som fylte innboksen fra foreldre og foresatte.

Facebook-meldingen:
«Hvis jeg hadde vært foreldre, måtte «gud» forby, ville jeg nok lurt på hvor mange reelle skoledager barna har om høsten. Også i dag så jeg elever fra Honningsvåg skole ute i gatene. Fundere……. #grunnskolen #Skattefinansiertepenger»

Liberalister vet at den offentlige og skattefinansierte skolen aldri blir perfekt. Å frigjøre skolesystemene er en drøm, en illusjon som aldri blir til virkelighet. Det kan være mer realistisk å gjøre skolene om til selvstendige enheter, finansiert som stykkpris per elev. Også slik organisering er vi milevis unna, selv om det finnes noen godt drevne friskoler i Norge.

Utgangspunktet for skribentens Facebook-melding fredag morgen, var all undervisning utenfor klasserommene. Høsten 2017 er ikke spesiell, og Honningsvåg skole er en typisk norsk grunnskole som følger vedtatte planer.

Norge bruker veldig mye skattefinansierte penger på utdanning. Resultatene er ikke spesielt gode, spesielt målt opp mot pengebruken. Det er politiske forskjeller som skiller partiene i skolepolitikken, men fellesnevneren for alle, unntatt Liberalistene, er å styrke dagens modell både med penger og innhold.

Den norske skolen har etter hvert, riktig nok gjennom mange år, blitt stor på innhold. Elevene skal lære mye. Skolelederne og lærerne har for mange oppgaver, oppgaver som har gjort den skattefinansierte skolen dårligere. Sier du dette til en typisk lærer, vil læreren forsvare seg med at praktiske og varierte oppgaver er viktig for at elevene skal trives og ha det godt på skolen. Argument det er vanskelig å forsvare seg imot.

Det har i dag blitt danset BlimE-dansen, et stunt i regi av NRK Super. Et morsomt påfunn, men bør BlimE-dansen være en del av skolen?

Liberaleren bruker ofte ordene «sette grenser for politikk». Vi kan omskrive dette til skolen, sett grenser for innhold! Jo mer skolen tar for seg desto mindre ansvar tar foreldre og foresatte for egne barn.

Skribenten fikk mange tilbakemeldinger fra foreldre i innboksen på Facebook, foreldre som synes det har blitt vel mye uteundervisning. Mitt svar til foreldrene har vært at dem må ta spørsmålet opp med skolen, gjerne i forbindelse med foreldremøte og i Foreldrenes arbeidsutvalg. Det er også viktig å engasjere seg politisk. Bruk foreldremakten på de rette araene! Det hjelper ikke å være uenig med skolen kun rundt kjøkkenbordet. Skolen og politikerne må få synspunktene fra foreldre og foresatte.

Mest lest

Arrangementer