Ukategorisert

Vil øke Grasrotandelen

Regjeringen foreslår å øke Grasrotandelen fra fem til syv prosent, og fra ti til 14 prosent på Multix og Instaspill.

Kulturdepartementet foreslår videre enkelte innstramninger i ordningen for å sikre at Grasrotandelen i størst mulig grad tilkommer lag og foreninger med frivillig aktivitet.

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra fysiske Flax-lodd, Belago og Extra. Ved spill på Norsk Tippings terminalspill Multix og Instaspill er Grasrotandelen ti prosent av spilleinnsatsen etter fradrag for gevinster. Dette beregnes hver dag, og fordeles til spillernes grasrotmottakere.

Høringsfristen er satt til 10. november, ifølge Regjeringen.no.

Grasrotandelen er penger direkte til samfunnsnyttige formål, til aktiviteter laget av mangfoldet av organisasjoner i Norge. En herlig ordning mange i frivillig sektor nyter godt av. For lag og foreninger har Grasrotandelen blitt en viktig inntektskilde. Med offisiell konkurranse på markedet, kunne ordningen vært videreutviklet.

Det er Norsk Tipping, Brønnøysundregistrene, Kulturdepartementet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, som samarbeider om ordningen og som har oppgaver knyttet til Grasrotandelen.

Mest lest

Arrangementer