Ukategorisert

Statsbudsjettet er mer enn oljepengebruk

Torsdag 12. oktober legger regjeringen fram forslaget til statsbudsjett for 2018, et forslag som bør inneholde betydelige skatte- og avgiftslettelser.

Om er det store skatte- og avgiftskutt i budsjettet? Neppe! Det er kutt, men sammenlignet med alt staten tar inn i skatter og avgifter er summene veldig små.

Det har den siste tiden vært fortjent oppmerksomhet rundt bruken av oljepenger, penger som har gjort forhandlingene relativt enkle for politikerne på Stortinget. Alle partiene, ikke bare regjeringspartiene, har brukt for mye oljepenger i forslagene som har blitt fremmet i den politiske behandlingen de siste årene. I økonomisk politikk er det veldig små skiller mellom de største partiene på Stortinget.

NRKs politiske kvarter fokuserte i dag på bruken av oljepenger, og drakampene om pengene. Statsbudsjettdebatten bør handle om mer enn oljepenger, for eksempel alle mulighetene som finnes for kutt i budsjettet. Den viktigste oppgaven for Stortinget de kommende årene blir kutt i skattefinansiert forbruk. Uten kutt i budsjettet kommer det som til nå har vært små utfordringer til å bli gigantiske problem for de folkevalgte.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer