Ukategorisert

Ny rutine for offentliggjøring av statsbudsjettet

Finansdepartementet vil fra og med statsbudsjettet for 2018 publisere utvalgte nøkkeltall kl. 08.00 samme dag som statsbudsjettet legges frem for Stortinget. Det skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Hensikten er å gi enkel og samtidig tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive. Dette gjelder prognoser for utviklingen i noen hovedstørrelser for norsk økonomi, samt nøkkeltall for budsjettets innretning (budsjettimpuls1 og uttaksprosent2).

Disse nøkkeltallene vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider og sendt ut som pressemelding 12. oktober kl. 8.00. Statsbudsjettet vil som vanlig legges frem for Stortinget og være offentlig kl. 10.00.

Forslag til statsbudsjett for 2018 blir lagt fram torsdag 12. oktober.

Tags:

Mest lest

Arrangementer