Ukategorisert

Nøkkeltallene for statsbudsjettet 2018

Den første pressemeldingen for forslaget til statsbudsjettet 2018 ble sendt ut av Finansdepartementet i dag tidlig klokken 08:00.

For å understøtte lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjøres enkelte nøkkeltall før fremleggelse av statsbudsjettet kl. 10:00.

Konjunkturnedgangen som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over. Oppsvinget i norsk økonomi er kommet raskere enn ventet, og anslaget for den økonomiske veksten for inneværende år er justert markert opp. Allerede neste år anslås økonomien å vokse raskere enn sin historiske trend.

Arbeidsmarkedet er i bedring. Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet.

Statsbudsjettet for 2018 innebærer nøytral finanspolitikk med en budsjettimpuls på under 0,1 prosent av BNP Fastlands-Norge i 2018. Bruken av oljeinntekter anslås til 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2018. Det er lavere enn den langsiktige rettesnoren på 3 prosent, skriver Finansdepartementet i pressemeldingen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer