Ukategorisert

Tre milliarder kroner i skattelettelser

Når vi vet hvor mange milliarder kroner staten tar inn i skatter, er tre milliarder kroner i skattelettelser flaut for en regjering fra Høyre og Fremskrittspartiet.

Tre milliarder kroner er ikke skattelettelser, det er justering av skattenivået.

Torsdag morgen la regjeringen fram forslaget til statsbudsjett for 2018. Regjeringen legger opp til et nøytralt budsjett, og øker oljepengebruken med 6,9 milliarder kroner i budsjettforslaget. Det er lavere enn den politiske rettesnoren, men fortsatt har Høyre og Fremskrittspartiet rekord i bruk av antall oljekroner. En rekord ingen ikke-sosialistiske politikere bør være stolte av.

Det er positivt, i alle for alle som er motstandere av den kommunale eiendomsskatten, at regjeringen legger opp til å begrense mulighetene kommunene har for denne skatten. Lokalpolitikerne blir avhengige av inntektene fra eiendomsskatt, og regjeringen hjelper kommunene med avhengigheten.

Forsvaret og samferdsel er budsjettvinnere, i tråd med partiprogrammene til Høyre og Fremskrittspartiet.

I Norge blir det flere eldre personer, og vi lever lengre. Det betyr at andelen som arbeider og bidrar til den skattefinansierte velferdsstaten blir mindre. Det er en utfordring, en stor utfordring for politikerne. Regjeringen tar ikke tak i utfordringen i forslaget til statsbudsjett for 2018.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Norge som føderal republikk?Norge som føderal republikk?
  Norge er et parlamentarisk demokrati, men dét var ikke hva grunnlovsfedrene så for seg.
 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
 • Selve boken om Berlinmurens fallSelve boken om Berlinmurens fall
  Hvis du vil lese noe intenst spennende og faglig solid om Berlinmuren siste dager, trenger du ikke lete videre.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • CO2-skatt: en nødvendig inngripen?CO2-skatt: en nødvendig inngripen?
  Temperaturen stiger, og CO2-utslipp bidrar til utviklingen. Er CO2-skatt en nødvendighet for raskere overgang til fornybar energi?