Ukategorisert

Tre milliarder kroner i skattelettelser

Når vi vet hvor mange milliarder kroner staten tar inn i skatter, er tre milliarder kroner i skattelettelser flaut for en regjering fra Høyre og Fremskrittspartiet.

Tre milliarder kroner er ikke skattelettelser, det er justering av skattenivået.

Torsdag morgen la regjeringen fram forslaget til statsbudsjett for 2018. Regjeringen legger opp til et nøytralt budsjett, og øker oljepengebruken med 6,9 milliarder kroner i budsjettforslaget. Det er lavere enn den politiske rettesnoren, men fortsatt har Høyre og Fremskrittspartiet rekord i bruk av antall oljekroner. En rekord ingen ikke-sosialistiske politikere bør være stolte av.

Det er positivt, i alle for alle som er motstandere av den kommunale eiendomsskatten, at regjeringen legger opp til å begrense mulighetene kommunene har for denne skatten. Lokalpolitikerne blir avhengige av inntektene fra eiendomsskatt, og regjeringen hjelper kommunene med avhengigheten.

Forsvaret og samferdsel er budsjettvinnere, i tråd med partiprogrammene til Høyre og Fremskrittspartiet.

I Norge blir det flere eldre personer, og vi lever lengre. Det betyr at andelen som arbeider og bidrar til den skattefinansierte velferdsstaten blir mindre. Det er en utfordring, en stor utfordring for politikerne. Regjeringen tar ikke tak i utfordringen i forslaget til statsbudsjett for 2018.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer