Ukategorisert

Vanskelig å redusere arbeidsgiveravgiften med slike folketrygdutgifter

Folketrygdens totale utgifter for Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 antas å bli 417 milliarder kroner.

Det er en økning på nær ni milliarder kroner fra saldert budsjett 2017, ifølge Regjeringen.no.

Med slike utgiftsøkninger er det vanskelig eller kanskje umulig å få redusert arbeidsgiveravgiften.

Arbeidsgiveravgift, altså skatt på arbeid, er en avgift som arbeidsgivere må betale for ansatte som en del av finansieringen av folketrygden.

Politikere som ønsker å gjøre vilkårene bedre for næringslivet, er kraftig kutt i arbeidsgiveravgiften langt mer virkningsfullt enn formueskatten. Med utgiftene Folketrygden etter hvert har fått, er det forståelig at politikerne ikke gjør store endringer i innbetalinger av arbeidsgiveravgift.

Skatt, uansett skatt, bidrar til at offentlig sektor blir større, og politikerne blir avhengige av pengene.

Mest lest

Arrangementer