Ukategorisert

Lav innbetaling av skatt på utvinning av petroleum

Til tross for lav innbetaling av skatt på utvinning av petroleum, øker skatteinngangen i Norge.

Skatteregnskapet fra Statistisk sentralbyrå, viser en økning i skatteinngangen i tallene som ble offentliggjort i oktober. Det er en økning på 3,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I alt har det blitt betalt inn 647 milliarder kroner i skatt i perioden januar til og med september. Skatt på utvinning av petroleum utgjør kun 41 milliarder kroner, ifølge tallene. I september 2015 var petroleumsskattene 87 milliarder kroner.

Frihet og ansvar
For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være.

Lavere skatt/lavere avgifter betyr som regel mindre penger i skattefinansierte budsjett. Mindre penger må bety kutt i skattefinansierte ordninger. Kutt i skattefinansierte ordninger er å gi borgerne økt ansvar for egne liv.

Mest lest

Arrangementer