Ukategorisert

Verdens første analysefestival for skolesektoren har startet

Konferansen arrangeres som en festival med et festivalprogram. Ifølge Fylkesmannen i Finnmark er dette verdens første analysefestival for skolesektoren.

Festivalen startet i Alta i formiddag klokken 11:00. Festivalen skal pågå tirsdag og onsdag i Nordlysbyen i Finnmark.

Innpakningen til arrangementet, som en festival, er morsom. Bak det interessante programmet, blir det debatter og meningsutvekslinger om tall for grunnskolen i Finnmark. Finnmark kommer dårligst ut på målinger i skolen, uten at noen på enkle måter kan forklare hvorfor det er slik. Utdanning tar en betydelig del av budsjettene i finnmarkskommunene.

Norge bruker ekstremt med skattefinansierte penger på utdanning, for mye penger ifølge liberalister. Sammenlignet med en del andre land får vi relativt lite ut av den enorme pengemengden befolkningen betaler inn gjennom skatter og avgifter. At et fylke som historisk har dårlige tall for skolen ønsker å forstå tallene slik at skoleeierne, altså kommunene, kan forbedre seg er positivt. En idé som mange av de andre fylkene med fordel kan kopiere.

Alt tyder på at dagens barn må forholde til et annerledes arbeidsliv og verden enn vi voksne gjør. Kunnskap er et nøkkelord. Å bli best mulig, å få mest mulig ut av skattefinansierte penger i skolesektoren, bør politikere, byråkrater, foreldre, foresatte og elevene være opptatte av.

Lykke til med verdens første analysefestival for skolesektoren!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer