Ukategorisert

Verneplikten vil aldri bli optimal

Så lenge det er verneplikt, altså tvangsarbeid for staten, vil vernepliktsordningen aldri bli optimal.

Verneplikten og førstegangstjeneste bryter viktige friheter. Selv om ungdommer på enkle måter kan slippe unna militær førstegangstjeneste, kommer frihetsvennlige personer aldri til å juble for ordningen.

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre, har i dag sendt ut et leserinnlegg der han mener verneplikten i framtiden blir utnyttet bedre.

–Avdelingene i hæren er i dag kampklare først etter seks til ni måneder etter at soldatene startet verneplikten. Regjeringen vil utnytte verneplikten bedre. Vernepliktige vil bli fordelt over flere innrykk i året. I dag roterer hele avdelinger samtidig. Det medfører at hæren har lav operativ evne i for store deler av året. Flere soldatinnrykk og en aktiv soldatreserve som øver årlig vil gjøre hæren stridsklar i løpet av få dager, skriver Elvenes i innlegget.

Når avdelingene i hæren i dag er kampklare etter seks til ni måneder, sier det litt om den elendige organiseringen av forsvaret. Denne organiseringen har gjennom vedtak og valg blitt velsignet av et betydelig flertall på Stortinget og i befolkningen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer