Kommentar

Flere friskoler i Norge

Mani Hussaini, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, spør kunnskapsministeren om friskoler i onsdagens ordinære spørretime.

Det er synd arbeiderpartirepresentanten omtaler friskoler som privatskoler. En friskole er, i motsetning til en privatskole, en skole som i hovedsak er skattefinansiert, og derfor også offentlig regulert og kontrollert. En privat skole er en kommersielle skole der skolen i stor grad finansieres av brukerne gjennom egenandeler. Tradisjonen for private skoler i Norge er liten.

Spørsmålet til Mani Hussaini:
«Statistisk sentralbyrås tall sier at andelen privatskoler har økt med 51,6 prosent de siste ti årene. Flere privatskoler har blitt opprettet mot vertskommunens vilje. Dette gjør det vanskeligere for lokalpolitikere å planlegge sitt eget skoletilbud. Hva er det totale elevtallet ved de private barne- og ungdomsskolene, hvor mye har det økt siden endringene av privatskoleloven, og hvor mange av disse har blitt opprettet mot vertskommunens vilje?»

Les også: Clemet om privatskoler og friskoler

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer